نمایه نویسندگان

آ

 • آهویی، مهدی نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده؛ از اسطوره تا واقعیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-126]

ا

 • احمدی فشارکی، حسنعلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هند: حوزه های تعامل و تقابل [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 149-182]
 • ایزدی، فواد ساختارشناسی و هدف شناسی دیپلماسی عمومی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان جرج دبلیوبوش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 127-173]
 • الرکابی، محمد جواد سیاست خاورمیانه ای هند و اسرائیل؛ از تضاد تا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-100]

ب

 • باقرشاهی، علی نقی نقش دین در اندیشه های هندی با تأکید بر دیدگاه ویویکاناندا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 101-124]

ت

 • تخشید، محمدرضا تسلّط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج فارس و تهاجم نظامی ایالات متّحده به عراق [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 205-232]

س

 • سعیدی مدنی، سید محسن بررسی انسان شناختی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورنا در کتاب دینی ریگ ودا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 125-148]
 • سمیعی، محمد آیا هند دگرباره به دامان امپریالیسم بازگشته است؟ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-72]

ش

 • شعرباف، جواد امنیت ملی امریکا؛ مفهومی سیال، ماهیتی ثابت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 175-204]

ع

 • عاملی، سعیدرضا قلمروهای امریکاشناسی و رویکرد ایرانی به امریکاشناسی: نگاه پارادایمی جدید [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 11-44]
 • عظیمی هاشمی، مژگان توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-48]

ق

 • قاسمی طاری، زینب خوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست » [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 233-256]
 • قرایی، فیاض نهضت های دینی اصلاح گرای هندو در دوران معاصر با تمرکز بر دیدگاه "ویوکاننده" در قیاس با " مطهری" [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 183-206]

ک

 • کرمی، جهانگیر معامله بزرگ در روابط روسیه و امریکا: دوره مدودیف و اوباما [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 71-100]

م

 • متقی، ابراهیم نشانه شناسی رفتار سیاسی امریکا در خاورمیانه (1991-2011) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-69]
 • متین، مهدی تسلّط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج فارس و تهاجم نظامی ایالات متّحده به عراق [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 205-232]
 • مرندی، سید محمد خوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست » [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 233-256]
 • مظلوم خراسانی، محمد توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-48]