درباره نشریه

فصلنامه مطالعات جهان، فصلنامه تخصصی انجمن ایرانی مطالعات جهان و دانشکده مطالعات جهان است و نخستین شماره آن در پاییز 1390 منتشر شده است. این فصلنامه با هدف گسترش و ارتقاء پژوهش، و تولید و عرضه مقالات علمی در حوزه مطالعات کشورشناسی و مسائل بین المللی منتشر می شود. از آنجا که اتخاذ رویکرد علمی از طریق بررسی موردی کشورهای جهان و انجام مطالعات کاربردی و تطبیقی از اساسی ترین نیازهای پژوهشگران حوزه های مختلف علوم انسانی به شمار می رود، این فصلنامه می کوشد با فهم مسائل روز، به بررسی موضوعات و چالش های بین المللی بپردازد. در این راستا تلاش بر این است که کلیه مقالات واصله با معیارهای علمی-پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته، از این میان مقالاتی که دارای نوآوری بوده و تجزیه و تحلیل درستی از مسائل  مبتلابه کشورهای جهان ارائه می دهند جهت چاپ در فصلنامه انتخاب شوند.

 

محورهای مورد توجه این فصلنامه که در راستای تولید و عرضه مقالات علمی در حوزه مطالعات کشورشناسی و مسائل بین المللی منتشر می شود عبارتند از:

-         کشورشناسی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد

-         مطالعات موردی درباره همه کشورهای جهان

-         مطالعات کاربردی در عرصه های مختلف درمورد مناطق استراتژیک جهان

-         نظریه پردازی در حوزه روابط منطقه ای، بین المللی و ارتباطات دوجانبه

-         پژوهش های مقایسه ای میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

-         مسائل استراتژیک جهان در حوزه امنیت، محیط زیست، انرژی، دین و صلح

-         وسایر موضوعات مرتبط با مطالعات جهان