اهداف و چشم انداز

با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه های علوم انسانی در بر می گیرد و تلاش می کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه موردی و تخصصی کشورها و تمرکز بر جزئیات قابل بررسی در حوزه های علوم انسانی در مورد آنها از اهداف اصلی انتشار این فصلنامه می باشد، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به محیط، زبان و فرهنگ کشورهای مختلف از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. لذا مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعات کشوری تامین نمایند.

    در این راستا، مقالات مورد بررسی از طریق سفارش به اساتید متخصص هر حوزه، و یا از طریق ایمیل یا سامانه الکترونیکی سایت نشریه جمع آوری شده و به همراه فرم ارزیابی مقالات برای داوران محترم ارسال می گردد. (فرم و شاخص های داوری پیوست شده است). همچنین در هر شماره بخشی به نقد کتاب اختصاص خواهد یافت.