اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سعیدرضا عاملی

جامعه شناسی ارتباطات استاد دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حامد الگار

اسلام شناسی استاد دانشگاه کالیفرنیا؛ برکلی

algarberkeley.edu

حسن بشیر

علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

drhbashir100gmail.com

علی بهداد

ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه کالیفرنیا؛ لس آنجلس

behdadhumnet.ucla.edu

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

امیرمحمد حاجی یوسفی

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

amyousefiyahoo.com

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mb.khorramshadgmail.com

پیتر دوتکویچ

علوم سیاسی استاد دانشگاه کارلتون

piotr_dutkiewiczcarleton.ca

محمدکاظم سجادپور

علوم سیاسی استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

sajjadpoursir.ac.ir

مهدی سنایی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

msanaeiut.ac.ir

گلادیس لچینی

جامعه شناسی استاد دانشگاه ملی روساریو

gladystlechiniyahoo.com.ar

اکبر مانوسی

مدیریت استاد دانشگاه کارلتون

manoussimagma.ca

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

ebrahim.motaghigmail.com

سید محمد مرندی

ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه تهران

mmarandiut.ac.ir

پاتریک مک گریوی

جغرافیا استاد دانشگاه امریکایی بیروت

pm07aub.edu.lb

محمد نقی زاده

اقتصاد استاد ممتاز دانشگاه میجی گاکوین

nagizak.meijigakuin.ac.jp