موضوعات = فرانسه
نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 381-406

ناهید شاهوردیانی؛ سمیرا سعیدیان


تأثیرات متقابل جوامع فراآتلانتیک: معماری فرانسه و آمریکا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 121-144

سید روح الله حسینی؛ فاطمه عظیم زاده موسوی


معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 209-218

ابراهیم سلیمی کوچی


پیامدهای سیاسی نظام انتخاباتی فرانسه

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 203-232

حجت الله ایوبی؛ مجید رسولی