موضوعات = فرانسه
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل جامعه‌شناختی جنگ استقلال الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 231-268

فریده علوی؛ زینب رضوان طلب


3. نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 381-406

ناهید شاهوردیانی؛ سمیرا سعیدیان


5. تأثیرات متقابل جوامع فراآتلانتیک: معماری فرانسه و آمریکا

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 121-144

سید روح الله حسینی؛ فاطمه عظیم زاده موسوی


6. معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 209-218

ابراهیم سلیمی کوچی


7. پیامدهای سیاسی نظام انتخاباتی فرانسه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 203-232

حجت الله ایوبی؛ مجید رسولی