سیاست گذاری های فرهنگی فرانسه در حوزه ادبیات نمایشی در دوره وزارت ژاک لانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرانسه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه لومیر لیون 2

چکیده

با تأکید بر عواملی که برای وزارت فرهنگ فرانسه، امکان رسیدن به مرحلۀ‌ پختگی و به ­ویژه شتاب در نوین‌سازی را در راستای اقدامات وزیران پیشین نظیر «آندره مالرو» فراهم کرده است، این مقاله به مطالعۀ سیاست­گذاری­های فرهنگی دورۀ وزارت «ژاک لانگ» (1986-1981 و 1993-1م) می­پردازد. حوزۀ ادبیات نمایشی (تئاتر و سینما) تا اندازة زیادی گویای روند طی‌شدة ژاک لانگ، وزیر مشهور به حمایت از گونه­های متنوع ادبیات نمایشی است. این مقاله با مطالعۀ نظرهای منتقدان فرانسوی و تحلیل نتایج و پیامدهای سیاست­گذاری فرهنگی‌ دورۀ وزارت لانگ، در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا در این دوره، موازنه‌ای میان خلق و اشاعه، تنوع و کیفیت، و عرضه و تقاضا وجود داشته است؟ فرضیۀ این پژوهش بر پیشی‌ گرفتن خلق بر اشاعه، تنوع بر کیفیت و عرضه بر تقاضا نهاده شده است. مقالۀ مذکور درصدد آن است که در این دورة‌ وزارت، میزان اهمیت خلق و اشاعۀ آثار هنری در فرانسه را ارزیابی کند، برتری یکی را بر دیگری به اثبات برساند و در نهایت، با توجه به نظرات متفکران فرانسوی به تحلیل نتایج مثبت و منفی این سیاست‌گذاری­ها و محدودیت­های آن بپردازد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

French cultural policy making in the field of Dramatic Literature during Jack Lang‘s ministry

نویسندگان [English]

  • Mohammd Javad Mohammadi 1
  • Shahnaz Salami 2
1 Assistant Professor, French Studies, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Political Sciences, Lumière Lyon
چکیده [English]

This paper explores cultural policy making during Jack Lang’s ministry (1988-1993, 1981-1986) with emphasis on factors which enabled the cultural ministry to achieve maturity and especially acceleration in modernization in accordance with previous attempts by former ministers such as André Malraux. The field of Dram (Theater, cinema) is undoubtedly an indicator of the following process by Jack Lang, the famous minister, in support of different kinds of Drama. This paper aims at answering this question: whether during this period there was a balance between creation and promotion, variety and quality and demand and supply? By reviewing the statistical data, studying the comments of the French critics and analyzing the consequences of cultural policy making during Jack Lang’s ministry. The hypothesis of this research is based on the precedence of creation over promotion, variety over quality and supply over demand. With the help of this research, the mentioned paper tries to assess the importance allocated to creation and promotion of artistic works in France, to proof the superiority of one over the other and finally analyze the positive and negative consequences of these cultural policy makings in France and their limitations considering the thoughts of French intellectuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • cultural policy making
  • drama
  • Jack Lang
  • theatre