معرفی و نقد کتاب: فرهنگ، سیاست و جامعه: دیدگاه های امریکای لاتینی

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه اوتونوما مادرید

چکیده

این کتاب 500 صفحه ای در سال2005 در بوئنوس آیرس ( آرژانتین ) وبا حمایت مالی آژانس سوئدی توسعه بین المللی برای نخستین بار به چاپ رسیده است. در حقیت این مجلد، گلچینی از مقالات برگزیده ازمیان حدود شصت مقاله ای است که پیشتر در مجموعه ای سه جلدی ازمجموعه کار هایست که توسطکار گروه" فرهنگ وشورای علوم اجتماعی آمریکای لاتین"موسوم به کلاکسو منتشر شده است.گفتنی است که این شورا در سال 1999 با نام "فرهنگ وتحولات اجتماعی در دوران جهانی شدن "تاسیس وسال بعد به شورای " فرهنگ وقدرت" تغییر نام داد واز آن پس با همین نام به کارخود ادامه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Culture, Politics, and Society: Latin American View Points

نویسنده [English]

  • Akbar Esmaeilpour
Phd in General Linguistics, Universidad Autónoma de Madrid
چکیده [English]

این کتاب 500 صفحه ای در سال2005 در بوئنوس آیرس ( آرژانتین ) وبا حمایت مالی آژانس سوئدی توسعه بین المللی برای نخستین بار به چاپ رسیده است. در حقیت این مجلد، گلچینی از مقالات برگزیده ازمیان حدود شصت مقاله ای است که پیشتر در مجموعه ای سه جلدی ازمجموعه کار هایست که توسطکار گروه" فرهنگ وشورای علوم اجتماعی آمریکای لاتین"موسوم به کلاکسو منتشر شده است.گفتنی است که این شورا در سال 1999 با نام "فرهنگ وتحولات اجتماعی در دوران جهانی شدن "تاسیس وسال بعد به شورای " فرهنگ وقدرت" تغییر نام داد واز آن پس با همین نام به کارخود ادامه داده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • politics
  • Society