موضوعات = امریکای لاتین
نظریه‌های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 349-379

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز؛ حسین اصغری ثانی


بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 67-91

ناهید پوررستمی؛ سید محمد هادی سبحانیان


بررسی میزان تأثیر دینداری بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه ملی کلمبیا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 181-208

آلیسیا افخمی؛ عبدالحمید افسری


سلاک؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 233-256

محمدرضا دهشیری؛ عبدالرضا سیفی


گذری بر بحران هویت در کلمبیا با تکیه بر فیلم ماریا! تو سرشار از رحمتی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 281-302

مریم حق روستا؛ الهه نوری غلامی زاده