نظارت پلیس بر اشغال وال استریت: تضاد میان تمرّد و نظم

نویسنده

دانشیار کالج بروکلین

چکیده

جنبش اشغال وال استریت سازمان های محلی اجرای قانون را با مجموعه ای از چالش ها روبه رو کرد. در واکنش به
این موضوع، بسیاری از آنها به انواع روش های تهاجمی روی آوردند که در برخی موارد افکار عمومی را هراسان کرد
و موضوع پلیسی سازی تظاهرات را در دستور کار ملی قرار داد. سه روایت اصلی برای توضیح این روش ها پدید آمد:
1) نظامی سازی گسترده پلیس به واسطه و بهانه جنگ دولت فدرال علیه مواد مخدر و مقابله با تروریسم انجام
می گرفت؛ 2) نوعی تشریک مساعی ملی برای سرکوب جنبش اشغال وال استریت به دلیل تهدیدی که این جنبش
برای شرایط اقتصادی و سیاسی موجود به شمار می رفت وجود داشت؛ 3) پلیس محلی مجبور به مداخله شد زیرا
قرارگاه های جنبش اعتراضی به منبعی برای نقض قانون، معضلات بهداشتی و جرائم ثانوی تبدیل شد. هریک از این
روایت ها واجد حقایق مهمی هستند ولی تمامی آنها در درک ماهیت پنهان درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس
ناتوان هستند. با بررسی گزارش ها و فیلم هایی که از اقدامات پلیس و روش های معترضان در 10 شهر بزرگ امریکا
گرفته شده است، و نیز با بررسی تفسیر اقدامات پلیس و معترضان از سوی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و
همچنین مطالعه اسناد قابل دسترس و روشن در مورد پلیسی کردن تظاهرات اشغال وال استریت، به این نتیجه
می رسیم که بین سمت و سوی تظاهرات اشغالگران وال استریت که عاری از خشونت و صرفا با شیوه ای تمردّ گونه
اعتراض کرده اند، و سمت و سوی تحرکات پلیس ایالات متحده و عدم تساهل ایشان، چالشی بنیادین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policing of Occupy Wall Street: The Conflict between Defiance and Order

نویسنده [English]

  • Alex Vitale
چکیده [English]

The Occupy Wall Street movement has presented a series of
challenges to local law enforcement agencies. In response,
many of them have relied on a variety of aggressive tactics,
which in some cases have shocked public opinion, putting the
issue of protest policing on the national agenda. Three main
narratives have emerged to explain these tactics: 1) there has
been a broad “militarization” of the police brought on by the
Federal War on Drugs and anti-terrorism spending. 2) There
has been a nationally coordinated effort to repress the OWS
movement because of the threat it poses to existing political and
economic arrangements. 3) local police have been forced to act
because OWS encampments have been a source of permit
violations, sanitations problems, and secondary criminality.
Each of these explanations holds important truths, but they all
fail to capture the underlying nature of the conflict between
OWS and the police. Reviewing accounts and videos of police
actions and protestor tactics in ten major US cities, journalist
commentaries on these actions, and publically available official
documents, I conclude that there is a fundamental conflict
between the strong orientation of OWS demonstrators in favor
of defiant non-violent protest and the current orientation of
many US police forces towards zero-tolerance order
maintenance policing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demonstration
  • Occupy
  • Policing
  • Protest