جنبش تصرف وال استریت؛ از عمق ریشه های اقتصادی تا شدت شکنندگی سیاسی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روابط بین الملل

چکیده

در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک ها و مؤسسه های مالی، اعتباری و بازارهای بورس ایالات متحده در ایجاد بحرانی که با گسترش بی سابق? رکود، بیکاری و فقر زمینه ساز ظهور اعتراض های مردمی در قالب آنچه به « جنبش تصرف وال استریت» شهرت یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس واکنش های نه فقط منفعلانه که دست کم به زعم مردم امریکا جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایالات متحده نسبت به عاملان شناخته شدة ایجاد این بحران از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ویژگی های سازماندهی و مدیریت این جنبش و نحوه کنترل آن، در عین تداوم، در بخش پایانی مقاله وضعیت سیاسی شکنندة « جنبش تصرف وال استریت» در کشورهای مدعی دموکراسی غربی به رغم برخورداری جنبش از ریشه های عمیق اقتصادی، مورد تجزیه و تحلیل و آینده پژوهی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupy Wall Street Movement, The Depth of the Economic Roots and The Severity of Political Fragility

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shirkhani 1
  • Bijan Pirouz 2
چکیده [English]

In this paper, first the direct role of the banks, financial and
credit institutions and the US stock markets in creating the
crisis would be analyzed which was famous as the “Occupy
Wall Street movement” by the sudden expanding of recession,
unemployment and poverty underlying the emergence of people
protests; then the reactions, not only passive but in American
public opinion biased and supportive of the US politicians (both
Republicans and Democrats), relative to the known agents of
this crisis will be discussed from political economic perspective.
Regarding the characteristics of organizing and managing this
movement and controlling it continuously by the industrial
countries’ police, the fragile political status of the “Occupy
Wall Street movement” in the western democracy claiming
countries will be analyzed and studied at the end of this paper,
though this social movement enjoys deep economic roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dealing with social Movements
  • Financial Crisis
  • Housing Crisis
  • monetary policy
  • poverty
  • Social security system
  • The Stock Market Crash
  • Wall Street invasion Movement.