موضوعات = افریقا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی جنگ استقلال الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 231-268

فریده علوی؛ زینب رضوان طلب