نویسنده = ���� ������������ ��������
گذری بر بحران هویت در کلمبیا با تکیه بر فیلم ماریا! تو سرشار از رحمتی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 281-302

مریم حق روستا؛ الهه نوری غلامی زاده