نویسنده = ������������ ����������������
نظریه‌های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 349-379

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز؛ حسین اصغری ثانی