موضوعات = ایران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-91

ناهید پوررستمی؛ سید محمد هادی سبحانیان